HA LITE KUL - Köp en Bonk

De vassaste sidorna ur Nöjesguiden
och Dagens Nyheter 64 sidor varav
23 i färgMitt första seriealbum
Snilleblixtar ur Galago och
NöjesguidenB eställ genom att betala in 100 kr på pg
18 85 83 - 9 Olle Berg AB
Glöm inte att skriva namn och adress och
och vad du beställer på talongen